Aktuellt Thema: Déi léif Monsteren

Mir schwätze vun de Monsteren, déi et natierlech just an eiser Phantasie gin. Ausserdeem bastele mir eng Monster-Lanter fir liichten ze goen. Hei sichen d’Kanner sech hirt Material selwer eraus, a sie bestemmen wéi hiert Monster ausgeseit. Just de Support hun d’Jofferen firgin.

Kontakt

Precoce Olm

12A, boulevard Robert Schumann

L-8340 OLM

precoce.olm@gmail.com

L’école du précoce, ainsi que sa maison relais (www.sea.kehlen.lu), se trouvent sur un même site, au  centre de la cité „Hueseknäppchen“