Aktuellt Thema: Déi léif Monsteren

Mir schwätze vun de Monsteren, déi et natierlech just an eiser Phantasie gin. Ausserdeem bastele mir eng Monster-Lanter fir liichten ze goen. Hei sichen d’Kanner sech hirt Material selwer eraus, a sie bestemmen wéi hiert Monster ausgeseit. Just de Support hun d’Jofferen firgin.

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert