HOMESCHOOLING

E bessi onnerwaart musse mer dann d’nächst Woch rem doheem bleiwen… Vergiesst net är Mailen ze kucken (och eventuell am Spam), a falls e Problem as, da mellt iech direkt bei eis precoce.olm@gmail.com

Voilà, on est reparti pour encore une semaine de „Homeschooling“. Consultez vos emails tous les jours, et si vous n’avez pas de nouvelles de nous, n’hésitez pas à nous contacter (precoce.olm@gmail.com)

Restez en bonne santé!

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert