Thema vum 13 bis 24.6: De Verkéier

Den 21.6 gi mir d’Potty Lotty op Kielen kucken: d’Kanner musse spéidstens um 8.30 an der Schoul sin.

Den 21.6 as och d’Elterversammlung am Precoce um 19.45 Auer, wou mir iwwert de Schoulausflug an d’Summerfest schwätzen

Thema vum 30.5- 10.6: Mammendag

Brengt w.e.g eng Foto vun der Mama mat an d’Schoul.

Denkt och drun fir e Rdv ze huelen fir d’Bilansgespréicher.

Save the date: 21.6: Eltereversammlung um 19.45 am Precoce